12 همایون سلیمی (متولد 1327) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: همایون سلیمی (متولد 1327)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «همایون سلیمی H.Salimi 18 97» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
دو لته‌ای، هر لت 100×200، در مجموع 200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «همایون سلیمی H.Salimi 18 97» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
دو لته‌ای، هر لت 100×200، در مجموع 200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از همایون سلیمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.