102 همایون سلیمی (متولد 1327) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: همایون سلیمی (متولد 1327)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم

امضاء: «همایون سلیمی 98 H.Salimi 19» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
160×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 2000- 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم

امضاء: «همایون سلیمی 98 H.Salimi 19» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
160×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 102 از همایون سلیمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.