54 همایون سلیمی (متولد 1327) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: همایون سلیمی (متولد 1327)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم

امضاء: «H.Salimi 08» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم

امضاء: «H.Salimi 08» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 54 از همایون سلیمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.