6 همایون سلیمی (متولد 1327) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: همایون سلیمی (متولد 1327)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم

امضاء: «همایون سلیمی 95 H.Salimi 16» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
160×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه بیا تا گل برافشانیم

امضاء: «همایون سلیمی 95 H.Salimi 16» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
160×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از همایون سلیمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.