4 امیر‌صادق طهرانی (متولد 1338) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر‌صادق طهرانی (متولد 1338)
نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
200×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
200×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از امیر‌صادق طهرانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.