3 امیر صادق طهرانی (1338) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر صادق طهرانی (1338)
نام اثر : از محبت خارها گل می‌شود

امضاء: «صادق طهرانی 1392» (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
207×204 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از محبت خارها گل می‌شود

امضاء: «صادق طهرانی 1392» (وسط چپ)
اکریلیک روی بوم
207×204 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از امیر صادق طهرانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.