92 کریم نصر (متولد 1331) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: کریم نصر (متولد 1331)
نام اثر : گذار

اکریلیک روی تخته
دولته‌ای، هر لت 90×90 سانتیمتر، در مجموع 180×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گذار

اکریلیک روی تخته
دولته‌ای، هر لت 90×90 سانتیمتر، در مجموع 180×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 92 از کریم نصر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.