88 کریم نصر (متولد 1331) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: کریم نصر (متولد 1331)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «نصر 1399» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
220×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «نصر 1399» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
220×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

درباره اثر

کریم نصر، کششی مقاومت‌ناپذیر به سوی اشیاء، انسان‌ها و رفتارهایشان دارد. او به روابط انسان‌ها و اشیایی می‌پردازد که سیال، به‌هم‌ریخته و نفوذکننده است. در اثر حاضر، نقاش با رجوع به تاریخ نقاشی غرب و برگزیدن عناصری از نقاشی کلاسیک، طرح‌های خود را بر پسزمینه‌ای با سطوح تخت، درخشان و مدرن قرار می‌دهد و گفت‌وگویی بین گذشته و حال برقرار می‌سازد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 88 از کریم نصر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.