103 کریم نصر (متولد 1331) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: کریم نصر (متولد 1331)
نام اثر : چشم‌انداز سوخته
امضا: «نصر 1396» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
225×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 600,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 660,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : چشم‌انداز سوخته امضا: «نصر 1396» (پایین راست) اکریلیک روی بوم 225×170 سانتیمتر تاریخ اثر: 1396

درباره اثر

مجموعه نقاشی‌های کریم نصر همواره در مرز میان آبستره و هنر فیگوراتیو در نوستان است. آن‌چه این نقاشی‌ها را فارغ از سبک و سیاق و موضوع به هم ارتباط می‌دهد، نگاه همراه با تأملی است که نقاش به تجربه‌های زیسته خود دارد و تلاش می‌کند فرهنگ بصری زیست‌بوم خود را با دستاوردهای حاصل از مدرنیته همچون رنگ‌گذاری‌های اکسپرسیونیستی و فرم‌های سمبولیستی به هم آمیزد و پیامی نو و گاهی انتقادی را به مخاطب خود منتقل کند.

اثر پیش‌رو هر چند به هیچ عنصر واقع‌نمایانه‌ای ارجاع نمی‌دهد، اما به واسطه بسترسازی همراه با بافت و رنگ‌پردازی‌های خاکستری و تونالیته‌های قهوه‌ای، آبی، بنفش و سبز، یادآور دشتی وسیع است. نوار نارنجی در بالای کادر تداعی‌کننده خورشید غروب و در عین حال آتشی است که از سوختن چشم‌انداز برجاست.

در این نقاشی لکه‌های تیره خاکستری، قهوه‌ای و سیاه همراه با بافت‌‌هایی که به واسطه حرکت‌های تند قلم‌مو گاهی خشن و اکسپرسیونیستی می‌نماید، تمامی زیبایی دشت را بلعیده و آن را در غمی سرد فرومی‌‌برد. خبری از زلالی آب برکه نیست و موجودیت سنگ‌ها و صخره‌ها در دل این تاریکی به تمامی رنگ باخته است.

بدین‌سان تابلوی حاضر هرچند در نگاه نخست آبستره می‌نماید، اما در ارجاعی که به بن‌مایه‌های طبیعتگرایانه خود می‌دهد، یادآور سرزمینی سوخته و ماتم‌زده‌ است. بدین‌سان جهانی را تجسم می‌بخشد که یادآور خاورمیانه و رنجی است که از آماج جنگ‌ها بر آن رفته و نقاش مجال آن را یافته تا در این اثر حقیقت آن را عریان بی‌هیچ بزکی به نمایش بگذارد؛ حقیقتی که ریشه در تلخ‌کامی‌ها، تجربیات، ترس‌ها و امیدهای مردمانی دارد که در آن زیسته‌اند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 103 از کریم نصر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.