26 کریم نصر (متولد 1331) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: کریم نصر (متولد 1331)
نام اثر : از شالیزار

امضاء: «نصر 1399» (پایین چپ)
اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم
217×192 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 1500-1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از شالیزار

امضاء: «نصر 1399» (پایین چپ)
اکریلیک و رنگ‌روغن روی بوم
217×192 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

درباره اثر

کریم نصر، کششی مقاومت‌ناپذیر به سوی اشیاء، انسان‌ها و رفتارهایشان دارد. او به روابط انسان‌ها و اشیایی می‌پردازد که سیال، به‌هم‌ریخته و نفوذکننده است. در بسیاری از آثارش، نقاش با رجوع به تاریخ نقاشی غرب و برگزیدن عناصری از نقاشی کلاسیک، طرح‌های خود را بر پس‌زمینه‌ای با سطوح تخت، درخشان و مدرن قرار می‌دهد و گفت‌وگویی بین گذشته و حال برقرار می‌سازد.

اثر حاضر با عنوان «از شالیزار» گزارشی است از امیدها، رنج‌ها و ناگواری‌های مردمی از چهارگوشه جهان که موجودیتشان به زمین و آب و آسمان پیوند خورده است. گزارشی که ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی را حذف می‌کند تا پیوند فرازمانی و فرامکانی انسان و طبیعت را نمایان سازد. اشاره به آثار برجسته تاریخ هنر با موضوعی مشابه از هنرمندانی چون ژان فرانسوا می‌یه، فرانسیسکو گویا و پیتر بروگل در کنار زنی از شالیکاران شمال ایران به منظور تأکید بر این پیوند انسانی است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 26 از کریم نصر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.