19 کریم نصر (متولد 1331) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: کریم نصر (متولد 1331)
نام اثر : صبح شالیزار

امضا: «نصر 1400» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
160×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400
- اثر حاضر در کتاب «کریم نصر، در گفت‌وگو با مهرداد محب‌علی، فصل برهنگی» (ص 100) ، انتشارات نظر (1401) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 360,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : صبح شالیزار

امضا: «نصر 1400» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
160×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400
- اثر حاضر در کتاب «کریم نصر، در گفت‌وگو با مهرداد محب‌علی، فصل برهنگی» (ص 100) ، انتشارات نظر (1401) به چاپ رسیده است.

درباره اثر

اثر حاضر با عنوان «صبح شالیزار» گزارشی است از امیدها، رنج‌ها و ناگواری‌های مردمی از چهارگوشه جهان که موجودیتشان به زمین و آب و آسمان پیوند خورده است. گزارشی که ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی را حذف می‌کند تا پیوند فرازمانی و فرامکانی انسان و طبیعت را نمایان سازد. کریم نصر تأکید دارد که نقاشی‌هایش قصه خاصی ندارند بلکه تصویرگر فضای خاصی هستند. این تصاویر گزارش‌هایی هستند، نه اما از یک رویداد خاص. او همواره کششی مقاومت‌ناپذیر به سوی اشیاء، انسان‌ها و رفتارهایشان داشته است. نصر به روابط انسان‌ها و اشیایی می‌پردازد که سیال، به‌هم‌ریخته و نفوذکننده است. در بسیاری از آثارش، نقاش با رجوع به تاریخ نقاشی غرب گفت‌وگویی بین گذشته و حال برقرار می‌سازد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 19 از کریم نصر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.