101 سیامک عزمی (متولد 1351) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیامک عزمی (متولد 1351)
نام اثر : عروسک­ ها

امضاء: «سیامک عزمی Siamak.A» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 190,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : عروسک­ ها

امضاء: «سیامک عزمی Siamak.A» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 101 از سیامک عزمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.