10 سیامک عزمی (متولد 1351) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیامک عزمی (متولد 1351)
نام اثر : عروسک‌ها

امضاء: «سیامک عزمی Siamak.A» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
سه‌لته‌ای، هر لت 150×200، در مجموع 450×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : عروسک‌ها

امضاء: «سیامک عزمی Siamak.A» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
سه‌لته‌ای، هر لت 150×200، در مجموع 450×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

درباره اثر

اتمسفر زیبایی‌شناسانه در آثار سیامک عزمی به واسطه سوژه‌هایی از زمانه حاضر ساخته و پرداخته می‌شوند. عروسک‌های مختلف در حجمی انبوه و در عین حال منظم، فضایی را شکل می‌دهند که حسی از تنگنا، درهم فشردگی و گرفتار شدن را در ذهن ایجاد می‌کند. از سویی خوش رنگ و لعاب بودن این چینش به‌هم فشرده، یادآور حسی از شادی و بازی کودکانه است که به واسطه استفاده متنوع از انواع فرم‌های انسانی، حیوانی و تجریدی ذهن را درگیر جزییات بسیار می‌کند. گویی بیننده وارد بازی‌ای می‌شود که با وجود آشنایی بازیگران آن – عروسک‌ها – از قواعد آن بی‌اطلاع است.

عزمی در مورد این آثار می‌گوید: «مجموعه عروسک‌ها از دو دیدگاه بررسی می‌شود؛ یکی از نگاه عقل جزئی و دیگری عقل کلی. نگاه عقل جزئی به طور معمول مرتبط به کثرت است، به عالم تزاحم و تکاثر. ولی وقتی روحمان ارتفاع می‌گیرد و با نگاه عقل کلی به پدیده‌ها نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد همه چیز سرجای خودش است و آن چیزی که تا پیش از این برای ما جنگ بوده، صلح کامل است. از نگاه عقل جزئی مجموعه عروسک‌ها به کثرت‌گرایی دنیای معاصر اشاره دارد؛ به استحاله بشر به یک شیء و بازیچه. تا جایی که حتی مقوله خوشبختی هم به یک بازی برای بشر معاصر تبدیل شده است. در واقع اشاره به این مفهوم است که ما مثل عروسک‌هایی بازیچه دست کسانی شده‌ایم. ولی از نگاه عقل کلی، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت را نمایش می‌دهد»[1].

در تابلوی پیش‌رو و در میان انبوه عروسک‌ها، تنها شخصیت پینوکیو است که در مرکز نقاشی بزرگ‌تر از بقیه تصویر شده و توجه بیینده را به خود جلب می‌کند. او کاراکتر دیگر این قصه را که یک جیرجیرک است در یک دست دارد و با دست دیگر گویی به اشاره او و تمام عروسک‌ها و بیننده را مخاطب قرار می‌دهد. در دنیای پر رنگ و لعاب نقاشی‌های عزمی گویی همه جهان و موجوداتش مسخ شده‌اند. گویی انسان‌ها به همان عروسک‌هایی تبدیل شده‌اند که هر کدام نقشی از پیش‌تعیین‌شده را بازی می‌کنند.

[1] . روایت عروسک‌ها از تهران تا لندن، خبرگزاری مهر، 30 اردیبهشت 98

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از سیامک عزمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.