12 منصوره حسینی (1391-1305) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: منصوره حسینی (1391-1305)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «منصوره» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی تخته
155×39 سانتیمتر  
تاریخ اثر: حدود دهه 1340
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می­باشد.


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 420,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «منصوره» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی تخته
155×39 سانتیمتر  
تاریخ اثر: حدود دهه 1340
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می­باشد.

درباره اثر

تجسم گل‌های رنگارنگ و مختلف، یکی از سوژه‌های همیشگی برای هنرورزی منصوره حسینی بوده است؛ به طوری که در تمامی ادوار مختلف هنری وی، می‌توان پرداخت به گل را مشاهده و دنبال کرد. شاید به دلیل همین تکرار سلسله‌وار است که می‌توان گفت «گل» در آثار او از بیانی مفهومی برخوردار شده و هنرمند با تکرار مکرر آن در شیوه‌ها و روش‌های مختلف، به آن مفهومی انتزاعی فراتر از مضمون ظاهری می‌بخشد. بدین واسطه است که گل‌ها برای منصوره حسینی بیانی نمادین می‌یابند؛ نشانه‌ای تصویری از اوج و حضیض، رشد و افول، شادابی زودگذر، زیبایی ناپایدار، موقت و کوتاه بودن زندگی.

در تابلوی پیش‌رو هنرمند از گل‌های لاله برای تجسم ذهنیت نقاشانه خود کمک گرفته است. قطع نامتعارف تابلو سبب می‌شود چشم در گستره اثر حرکتی افقی کند، گویی نظاره‌گر دشتی پر از لاله‌های سرخ بوده که تابلو، بخشی بی‌منتها از آن را جاودانه کرده است. نوع رنگ‌گزینی و لکه‌گذاری رنگی هنرمند به نحوی است که با حرکت دوار فرم لاله هماهنگ است و لطافت گلبرگ‌های سرخ و برگ‌های کشیده و سبز لاله را به خوبی تشدید می‌کند. تنوع حالات گل لاله در کنار اشکال پر پیچ و خم برگ‌ها سبب شده تابلو از تنوع بصری کاملی برخوردار باشد. از سویی دیگر نوع کمپوزیسیون شکل گرفته در چیدمان دوایر سرخ رنگ لاله‌ها، در کنار فرم پیچان برگ‌ها، که از تنوع بی‌نظیری از تونالیته‌های سبز و سرخ به عنوان دو رنگ مکمل برخوردار هستند، یادآور خطوط موسیقی و نت‌های نگاشته شده بر آن است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از منصوره حسینی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.