58 کیومرث هارپا (متولد 1336) سایر آثار
سیزدهمین حراج تهران حراج دی 1399
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیومرث هارپا (متولد 1336)
نام اثر : بدون عنوان

امضا:«امضای هنرمند 98» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
130×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا:«امضای هنرمند 98» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
130×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 58 از کیومرث هارپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.