5 کیومرث هارپا (متولد 1336) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیومرث هارپا (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «امضای هنرمند 03» (بالا چپ)
اکریلیک روی بوم
150×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 320,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 352,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «امضای هنرمند 03» (بالا چپ) اکریلیک روی بوم 150×120 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 5 از کیومرث هارپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.