8 کیومرث هارپا (متولد 1336) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: کیومرث هارپا (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«امضا هنرمند 00» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 210,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«امضا هنرمند 00» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 8 از کیومرث هارپا به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.