12 جلال شباهنگی (1402 – 1314) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلال شباهنگی (1402 – 1314)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شباهنگی 95» (پایین راست)
رنگ‌ماشین روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 460,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «شباهنگی 95» (پایین راست)
رنگ‌ماشین روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از جلال شباهنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.