25 جلال شباهنگی (1402 – 1314) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: جلال شباهنگی (1402 – 1314)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کویر

امضاء: «ج.شیاهنگی» (پشت اثر)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کویر

امضاء: «ج.شیاهنگی» (پشت اثر)
رنگ روغن روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 25 از جلال شباهنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.