35 هادی هزاوه‌ای (متولد 1319) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی هزاوه‌ای (متولد 1319)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «هادی هزاوه‌ای Hadi 05» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
152×183 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384
- اثر حاضر در «کتاب هادی هزاوه‌ای» (ص 172) نوشته داریوش کیارس، انتشارات پیکره (1391) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «هادی هزاوه‌ای Hadi 05» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
152×183 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384
- اثر حاضر در «کتاب هادی هزاوه‌ای» (ص 172) نوشته داریوش کیارس، انتشارات پیکره (1391) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 35 از هادی هزاوه‌ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.