6 هادی هزاوه‌‌ای (متولد 1319) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی هزاوه‌‌ای (متولد 1319)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «HADI HAZAVEI 2008» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
151×183 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387
پیشینه:
این اثر در سال 1400 در چهاردهمین حراج تهران ارایه شده است.


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 950,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 1,045,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «HADI HAZAVEI 2008» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
151×183 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387
پیشینه:
این اثر در سال 1400 در چهاردهمین حراج تهران ارایه شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از هادی هزاوه‌‌ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.