35 وحید چمانی (متولد 1363) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: وحید چمانی (متولد 1363)
نام اثر : اسید‌آمینه

امضاء: « و.چ V.Chamani_22» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
197×137 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اسید‌آمینه

امضاء: « و.چ V.Chamani_22» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
197×137 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

درباره اثر

اسیدآمینه‌های وحید چمانی مانند جریان به هم پیوسته‌ای در هر دوره شکل جدیدی به خود می‌گیرند. انتخاب عنوان اسیدآمینه به واسطه تضادی که در مفهوم و فرم ظاهری آن وجود دارد، قرابت زیادی با محتوای آثار وی یافته است. واژه اسید مفهوم اضمحلال و نابودی را به ذهن متبادر می‌سازد و آمینه پروتئینی است که موجودات زنده بر اساس آن موجودیت می‌یابند. اسیدهای آمینه پایه شکل‌گیری تمام موجودات زنده محسوب می‌شوند و به همین دلیل با آن‌چه در فضای سوررئال و توهمی آثار این هنرمند اتفاق می‌افتد، همخوانی دارند. در این مجموعه سوژه‌ها به خودی خود هویت می‌یابند و در بافت پسزمینه جای می‌گیرند.

اثر حاضر که از آثار متأخر هنرمند است و به مجموعه اسیدآمینه‌ها تعلق دارد، صحنه‌ای از «گرفت‌وگیر» را به نمایش می‌گذارد که در عین آشنایی، صحنه‌ای خیال‌انگیز و غریب از نبرد دو جانور عجیب و ناشناخته است. گرفت‌وگیر از جمله موضوعات قابل توجه در دوره‌های مختلف هنر ایران بوده و در ادوار مختلف به طرق گوناگون در هنر متجلی شده است. چمانی با مطالعه زیاد روی فیگور حیوانات و به‌کارگیری عنصر خیال به سبکی شخصی در ترکیب موجودات و خلق گونه‌ای از عجایب‌المخلوقات دست‌یافته که در نگاه اول عجیب به نظر نمی‌رسند، اما به محض تلاش برای کشف هویت آن‌ها وجه گروتسک‌شان نمایان می‌شود. به این ترتیب وی با خلق فضایی سوررئالیستی با بیانی نمادین به بازنمایی خوی حیوانی در قالب تصویر پرداخته و صحنه‌هایی از برهنگی غریزه جانوری را بر گستره بوم به تصویر کشیده است. آن‌چه به این صحنه جنبه استعاری می‌بخشد و رد پای بشریت را در آن آشکار می‌کند، پرداختن به تزییناتی متأثر از نقاشی‌های دوره قاجار است، که در بدن جانوران به صورت زیورآلات کار شده و بر جنبه سوررئال اثر افزوده که می‌تواند اشاره‌ای باشد به بروز خوی حیوانی در انسان‌ها؛ آن‌جا که زیور تنها تلاشی مذبوحانه برای زیبا جلوه دادن روی نازیبای سبعیت است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 35 از وحید چمانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.