2 میترا کاویان (متولد 1342) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: میترا کاویان (متولد 1342)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه شکارگاه

امضا: «میترا کاویان KAVIAN 2023 1401» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
154×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 400,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه شکارگاه

امضا: «میترا کاویان KAVIAN 2023 1401» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
154×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از میترا کاویان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.