120 میترا کاویان (1342) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: میترا کاویان (1342)
نام اثر :

امضاء: «میترا کاویان 92 Kavian 2013» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
80×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «میترا کاویان 92 Kavian 2013» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
80×190 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 120 از میترا کاویان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.