14 میترا کاویان (متولد 1342) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: میترا کاویان (متولد 1342)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه شکارگاه

ترکیب مواد روی بوم
سه لته‌ای، هر لت 90×180 سانتیمتر، در مجموع 270×180 سانتیمتر


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه شکارگاه

ترکیب مواد روی بوم
سه لته‌ای، هر لت 90×180 سانتیمتر، در مجموع 270×180 سانتیمتر

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 14 از میترا کاویان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.