6 میترا کاویان (متولد 1342) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: میترا کاویان (متولد 1342)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه شکارگاه

امضاء: «میترا کاویان 95 KAVIAN 2017» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
150×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه شکارگاه

امضاء: «میترا کاویان 95 KAVIAN 2017» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
150×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از میترا کاویان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.