23 حمیدرضا اندرز (متولد 1349) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمیدرضا اندرز (متولد 1349)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «2011حمیدرضا اندرز» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390
- اثر حاضر در کتاب «گزیده آثار حمیدرضا اندرز» (ص 110) ، انتشارات خط و طرح (1400) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «2011حمیدرضا اندرز» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1390
- اثر حاضر در کتاب «گزیده آثار حمیدرضا اندرز» (ص 110) ، انتشارات خط و طرح (1400) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 23 از حمیدرضا اندرز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.