114 حمیدرضا اندرز (متولد 1349) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حمیدرضا اندرز (متولد 1349)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «حمیدرضا اندرز 2023» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
190×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 450,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 495,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «حمیدرضا اندرز 2023» (پشت اثر) رنگ‌روغن روی بوم 190×190 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 114 از حمیدرضا اندرز به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.