29 هادی جمالی ( 1403-1329) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: هادی جمالی ( 1403-1329)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «هادی جمالی H.JAMALI 2021 1400» (پایین وسط)
آلومینیوم، رنگ‌روغن و ورق‌طلا روی مخمل کشیده شده روی تخته
دو‌لته‌ای، هر لت 120×120 ، در مجموع 240×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 2,100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «هادی جمالی H.JAMALI 2021 1400» (پایین وسط)
آلومینیوم، رنگ‌روغن و ورق‌طلا روی مخمل کشیده شده روی تخته
دو‌لته‌ای، هر لت 120×120 ، در مجموع 240×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 29 از هادی جمالی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.