6 احمد وکیلی (متولد 1340) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد وکیلی (متولد 1340)
نام اثر : آدم و حوا، عشق و جهالت

امضاء: «وکیلی 1401-1400» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 120×176 ، در مجموع 240×176 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 340,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آدم و حوا، عشق و جهالت

امضاء: «وکیلی 1401-1400» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 120×176 ، در مجموع 240×176 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از احمد وکیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.