31 احمد وکیلی (متولد 1340) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد وکیلی (متولد 1340)
نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
153×143 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
153×143 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از احمد وکیلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.