115 رضوان صادق‌زاده (متولد 1343) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضوان صادق‌زاده (متولد 1343)
نام اثر : درخت‌ها از مجموعه همای و همایون
امضا: «23 صادق‌زاده 02» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
دو لته‌ای، هر کدام 200×150، در مجموع 400×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 1,900,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 2,090,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : درخت‌ها از مجموعه همای و همایون امضا: «23 صادق‌زاده 02» (پایین چپ) رنگ‌روغن روی بوم دو لته‌ای، هر کدام 200×150، در مجموع 400×150 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402

درباره اثر

در نقاشی‌های سترگ رضوان صادق‌زاده طبیعت در سکوتی آرام و متین همه چیز را از درخت و سنگ و بنا گرفته تا انسان در بر می‌گیرد. اثر پیش‌رو نمایش طبیعت و زیبایی رازآلود آن است. تنه‌های باریک و ظریف درختان سپیدار در هم پیچیده‌اند. نبود برگ بر تنه درختان، در کنار رنگ‌های اخرایی و نارنجی، فضا را در غمی پاییزی فرو برده است. نقاش به تأسی از رویکردی شرق‌مآبانه بخش‌هایی از نقاشی را خالی رها کرده و بدین ترتیب به ذهن مخاطب مجالی می‌دهد تا رویابافی کند. نوع پرداخت تنه درختان و تا حدودی تکنیک به‌کار رفته برای ایجاد بافت بدنه آن‌ها، ادای دینی است به نقاشی تنه‌درختان سهراب سپهری. در عین حال نازکی تنه‌ها و ساقه‌ها که با حساسیتی دو چندان کار شده‌اند، درختان ابوالقاسم سعیدی را نیز به‌خاطر می‌آورد. با این حال شاید اصلی‌ترین منبع الهام رضوان صادق‌زاده، نگارگری ایرانی است. نوع قرارگیری دیوار آجری و عدم پرداخت پرسپکتیو در آن تأثیری است که نقاش از ابنیه نگارگری‌های ایرانی گرفته است. ایوان بیرون‌زده با حصار قرمز رنگ آن محل حضور دلدار و وقوع حادثه است که از چشم ناظر مخفی شده و تنها بخشی از گوشه آن نمایان است. تزئینات ظریف آجرها با بندکشی‌های آبی فیروزه‌ای روشن که بر ایرانی بودن فضا افزوده در کنار وسواس در اجرا با رنگ‌های روحی و رقیق، وجهی دیگر از تأثیری است که نقاش از زبان بصری نقاشی‌ها و نگاره‌های کهن عالم شرقی گرفته و حیات هنری خود را بر اساس آن شکل داده است.

آرامش و متانت حاکم بر فضا، بیشتر از آن که امری بیرونی و ظاهری باشد، گویی به وجهی درونی اشاره دارد که به واسطه دستنویس نقاش نیز بر آن صحه گذاشته می‌شود: «همه چیز کهنه است، مگر اینکه تو تازه باشی، تو تازه بینی، تو تازه بنمایی»، زیبایی در نگاه است، جوانی و حرکت، بودن و حضور از درون نشأت می‌گیرد والا در بیرون چیزی نیست جز کهنگی و ناپایداری. این نوع خوانش شاعرانه که بیانگر حزنی شرقی نیز هست، یادآور جهان‌بینی‌ برآمده از اندیشه ذن است. نوع قلم‌گیری‌ها، استفاده از رنگ‌های محدود و بومی ایران یعنی رنگ‌های قهوه‌ای، اخرایی و نارنجی، در کنار ترکیب‌بندی‌های به ظاهر ساده و ایستا، جهان نقاشی‌های رضوان صادق‌زاده را به عالم هنر کهن ایرانی-شرقی نزدیک می‌کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 115 از رضوان صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.