21 رضوان صادق‌زاده (متولد 1343) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضوان صادق‌زاده (متولد 1343)
نام اثر : بوسه از مجموعه همای و همایون

امضاء: «صادق‌زاده 02» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 200×150، در مجموع 400×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 6000 - 4000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 600,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بوسه از مجموعه همای و همایون

امضاء: «صادق‌زاده 02» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 200×150، در مجموع 400×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

درباره اثر

نقاشی‌های رضوان صادق‌زاده روایتگر نازک‌خیالی‌های شرقی از تفکر در ساحت هستی است. در این قلمروی شاعرانه، طبیعت دربردارنده همه چیز از جمله وجود انسانی است که در آن صلحی آرام و عمیق بر تمامی ارکان وجود سیطره یافته و تعامل میان انسان و هستی در آرامشی ژرف فرورفته است. در این عالم خبری از تغییر و تبدیل، مبارزه و چالش نیست و سکوت تنها آهنگ جاودانه در فضای نقاشی‌هاست. صادق‌زاده در نقاشی‌های خود از سه بستر متأثر است: نگارگری ایرانی به‌خصوص مکتب هرات و جلایری؛ مکتب فکری شرق‌دور به‌ویژه اندیشه ذن ژاپنی که در خلوتی فضا،‌ تقلیل عناصر بصری به درخت، سنگ، دیوار و انسان دیده می‌شود؛ دیگری تأثیرپذیری از جنبش هنر مدرن ایران خصوصاً نگاه حاکم در نقاشی‌های سهراب سپهری و ابوالقاسم سعیدی که در طراحی تنه‌‌درختان و ترکیب‌بندی‌های ماهرانه نقاش از عناصر بصری قابل مشاهده است. با این حال آن‌چه این نقاشی‌ها را منحصر به‌فرد می‌کند، خوانش نوینی است که هنرمند علیرغم تأثیرپذیری از این سه بستر هنری، به واسطه تزیینات ظریف و وسواس در اجرا و روایت عاطفی حاکم بر فضا توانسته بدان دست یابد.

نقاشی پیش‌رو به تأثیر از منظومه عاشقانه همای و همایون دو دلداده را تجسم بخشیده که به لحظه وصال نزدیک شده‌اند. مردی جوان از شاخه‌های درخت بالا رفته تا معشوق به بند آمده در بنایی آجری را ملاقات کند. هنرمند در عدم پرداخت پرسپکتیو بنا و در پرهیز از حجم‌سازی آن، تحت‌تأثیر ابنیه تصویری در نگارگری ایرانی است. فضای چشم‌انداز اطراف با درختان سر به فلک کشیده و رها در آسمان، فضایی عاشقانه و تغزلی به نقاشی بخشیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 21 از رضوان صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.