111 رضوان صادق‌زاده (متولد 1343) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضوان صادق‌زاده (متولد 1343)
نام اثر : آبتنی‌کردن شیرین

امضاء: «صادق‌زاده 99» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
دولته‌ای، هر لت 120×120، در مجموع 240×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 1600 - 1200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 170,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آبتنی‌کردن شیرین

امضاء: «صادق‌زاده 99» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
دولته‌ای، هر لت 120×120، در مجموع 240×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

درباره اثر

 

دیوار چون پرده نمایش به کنار رفته تا بازیگران صحنه به دیده بیایند و چشم‌انداز نامرئی و مخفی شده چهره بگشاید. اثر حاضر صحنه آبتنی کردن شیرین در چشمه و نظاره خسرو پرویز را نشان می‌دهد. این تصویر مشهورترین صحنه از قصه خسرو و شیرین در خمسه نظامی است که طی سده‌ها نگارگران بسیاری آن را تصویر کرده‌اند.

در این تصویر رضوان صادق‌زاده ضمن حفظ ساختار همیشگی کارهایش، جوی آبی را که به‌طور تلویحی عطر شیرین را به خسرو می‌رساند، نشان داده است تا از این طریق این دو دلداده را به هم پیوند زند. نقاش، با به‌کارگیری بیتی از همین منظومه «چو طاووسی عقابی دید بسته/ تذروی بر لب کوثر نشسته» که گویی بر اثر گذر زمان مخدوش و محو شده است، به سنت کتاب‌آرایی ایران اشاره می‌کند، اما دیوارها گویی فاصله‌ای بین خسرو و شیرین قصه با مخاطب امروزی ایجاد می‌کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 111 از رضوان صادق‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.