31 بهمن جلالی (1388 – 1323) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن جلالی (1388 – 1323)
نام اثر : تصویر خیال
امضا: «بهمن جلالی» (پایین راست)
عکس و آیینه
70×70 سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه 1380

برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تصویر خیال امضا: «بهمن جلالی» (پایین راست) عکس و آیینه 70×70 سانتیمتر تاریخ اثر: دهه 1380

درباره اثر

قاب‌های درخشان بهمن جلالی از تاریخ معاصر ایران همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده‌اند. مجموعه عکس‌های او از دوران انقلاب و جنگ هشت ساله ایران و عراق با رویکرد گزارشی، روایتی واقع‌گرا از وقایع مهم زمانه جنگ را به نمایش گذاشت که پس از گذشت سال‌ها هنوز از منابع مهم مستندنگاری جنگ محسوب می‌شوند. پس از پایان جنگ آرام‌آرام موضوعات اجتماعی در آثار جلالی هویدا شدند تا آن‌که در دهه هشتاد شیوه خلق جدیدی در آثارش شکل گرفت. او در این دوره به گردآوری و مرمت نگاتیو‌های شیشه‌ای کاخ گلستان پرداخت و با رویکردی خلاقانه مجموعه «تصویر خیال» را خلق کرد که می‌توان آن را ادامه مجموعه «گل‌ها» دانست که در دهه هفتاد شکل گرفته و نگاهی خلاقانه‌تر و غیرمستندتر داشت.

اثر حاضر نیز به همین مجموعه تعلق دارد. جلالی در این مجموعه با تکنیک فتومونتاژ و با استفاده از عکس‌های تاریخی دوران قاجار به خلق آثاری پرداخته که به نوعی دغدغه‌های اجتماعی درباره جنسیت و هویت تاریخی ایران را به نمایش می‌گذارند و از جمله آثار بسیار موفق و درخشان او در حراج‌های اخیر بوده است. از آن‌جا که پسزمینه تابلو آیینه است، این اثر از حالت یک عکس یا تابلوی صرف خارج شده و تعاملی هوشمندانه با مخاطب برقرار می‌کند. هر بیننده‌ای در مواجهه با این اثر تصویر خود را در کنار تصویری نیمه‌مخدوش از گذشته می‌بیند و ناخودآگاه به قیاس وضعیت خویش در دو برهه تاریخی مختلف می‌پردازد. این تأمل در باب هویت تاریخی حاصل رویکرد و نگاه خلاقانه هنرمند است که انسان معاصر را در رویارویی با یک وضعیت تاریخی به چالش می‌کشد که درباره کیستی خود سوال کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از بهمن جلالی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.