19 بهمن جلالی (1388-1323) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن جلالی (1388-1323)
نام اثر : تصویر خیال

امضاء: «بهمن جلالی» (پایین راست)
عکس و آیینه
40×40 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 1380


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 44,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تصویر خیال

امضاء: «بهمن جلالی» (پایین راست)
عکس و آیینه
40×40 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 1380

درباره اثر

بهمن جلالی با تأثیرپذیری از زیبایی‌شناسی عکاسی قاجار دست به خلق آثاری می‌زند که می‌توان آن را خوانش و تأویلی معاصر از جریان عکاسی آن عصر دانست. استفاده از پس‌زمینه آیینه هم اشاره‌ای است به جنبه تزیینی عکس در روزگار خودش و هم تمهیدی برای انعکاس تصویر بیننده در آن که می‌تواند نوعی امکان نگاه مقایسه‌ای بین گذشته و حال را میسر سازد. بسیاری از آثار این مجموعه جلالی، از جمله اثر حاضر را می‌توان به نوعی از آن خودسازی دانست که بر اساس آن هنرمند تصاویر عکاسانه موجود را دستمایه خلق یک هنر مفهومی عکس‌محور می‌سازد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 19 از بهمن جلالی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.