109 شهریار احمدی (متولد 1358) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهریار احمدی (متولد 1358)
نام اثر : وجد براق از مجموعه معراج

امضاء: «sha 012» انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک، مداد و ورق طلا روی بوم
200×170 سانتی متر
تاریخ اثر:1390


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 29,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : وجد براق از مجموعه معراج

امضاء: «sha 012» انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک، مداد و ورق طلا روی بوم
200×170 سانتی متر
تاریخ اثر:1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 109 از شهریار احمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.