11 شهریار احمدی (1358) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهریار احمدی (1358)
نام اثر : در جستجوی امر قدسی از مجموعه معراج

امضاء : «Sh.A 013» انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
220×160 سانتی متر
تاریخ اثر:1391


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : در جستجوی امر قدسی از مجموعه معراج

امضاء : «Sh.A 013» انگلیسی (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
220×160 سانتی متر
تاریخ اثر:1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 11 از شهریار احمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.