37 شهریار احمدی (متولد 1358) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهریار احمدی (متولد 1358)
نام اثر : فرار/بوعلی بیرونی-مسیحی (خاطرات قرن پنجم هجری)

امضاء: «Sh.A 14» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
200×280 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : فرار/بوعلی بیرونی-مسیحی (خاطرات قرن پنجم هجری)

امضاء: «Sh.A 14» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
200×280 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 37 از شهریار احمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.