165 پویا آریان پور (متولد 1350) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: پویا آریان پور (متولد 1350)
نام اثر : از مجموعه موجودات بُرنده

امضاء: «پويا آريانپور» فارسي (پايين چپ)
اکريليک روي بوم
190×250 سانتي متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 42,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه موجودات بُرنده

امضاء: «پويا آريانپور» فارسي (پايين چپ)
اکريليک روي بوم
190×250 سانتي متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 165 از پویا آریان پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.