15 مهرداد محب علی (1339) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهرداد محب علی (1339)
نام اثر : زرد بد

امضاء: «M.Mohebali» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
250×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 48,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زرد بد

امضاء: «M.Mohebali» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
250×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از مهرداد محب علی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.