94 مهرداد محب علی (1339) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهرداد محب علی (1339)
نام اثر : بی‌نهایت اولیه شماره 5

امضاء: «محب‌علی 93» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
323×207 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بی‌نهایت اولیه شماره 5

امضاء: «محب‌علی 93» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
323×207 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 94 از مهرداد محب علی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.