66 غلامحسین نامی (1315) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: غلامحسین نامی (1315)
نام اثر :

Signature: “GH-Nami 2011” in English (lower right)
Mixed media on canvas
148 × 98 cm
Executed in: 2011


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

Signature: “GH-Nami 2011” in English (lower right)
Mixed media on canvas
148 × 98 cm
Executed in: 2011

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 66 از غلامحسین نامی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.