7 تاها بهبهانی (1325) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: تاها بهبهانی (1325)
نام اثر : من یک سره می‌خوانم، تا پرده شب افتد

امضاء: «تاها TAHA 2013» (روی پایه)
برنز
11×27.5×106 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
4/10


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : من یک سره می‌خوانم، تا پرده شب افتد

امضاء: «تاها TAHA 2013» (روی پایه)
برنز
11×27.5×106 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
4/10

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 7 از تاها بهبهانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.