102 عباس کیارستمی (1395 – 1319) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس کیارستمی (1395 – 1319)
نام اثر :

امضاء: «عباس کیارستمی1/1» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
220×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385
تک نسخه


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «عباس کیارستمی1/1» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
220×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 102 از عباس کیارستمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.