51 عباس کیارستمی (1319-1395) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس کیارستمی (1319-1395)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی

امضاء: «عباس کیارستمی1/1 2012» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
243×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
تک نسخه


برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی

امضاء: «عباس کیارستمی1/1 2012» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
243×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1391
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 51 از عباس کیارستمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.