47 سعید صادقی (متولد 1332) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید صادقی (متولد 1332)
نام اثر : والفجر مقدماتی

امضاء: «سعید صادقی 1/1 1361 و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ فاین آرت روی کاغذ اپسون
180×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1361
تاریخ چاپ: 1400
تک نسخه


برآورد قیمت : 1600 - 1200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : والفجر مقدماتی

امضاء: «سعید صادقی 1/1 1361 و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ فاین آرت روی کاغذ اپسون
180×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1361
تاریخ چاپ: 1400
تک نسخه

درباره اثر

از میان عکاسان ایرانی، نام سعید صادقی، هم از جهت حضور پیوسته و مستمر از آغاز تا پایان دوران دفاع مقدس و هم از حیث کیفیت عکس‌های گرفته شده که با جسارت و خلاقیت عکاس ثبت شده‌اند، در تاریخ هنر عکاسی معاصر از اهمیت فراوانی برخوردار است.

عکس حاضر در نگاه نخست تصویری آشنا و مکرر از حرکت و اعزام سربازان به سوی یک عملیات جنگی است. عکاس آشکارا نگاهی همدلانه و همراه با تصویر دارد که نتیجه مشارکت تنگاتنگ او با موضوع جنگ بوده است. با تأملی بر مجموعه عکس‌های جنگ صادقی می‌توان باور داشت که عکاس زمانی به بهترین عملکرد خود رسیده که کیفیت منحصربه‌فرد این رسانه را به انجام رسانده و آن بازنمایی دنیای واقعی پیرامونش در مناطق جنگی است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 47 از سعید صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.