39 سعید صادقی (متولد 1332) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید صادقی (متولد 1332)
نام اثر : فتح خرمشهر

امضاء: «سعید صادقی 1/1 1361 و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ عکاسی (دیازک)
179×118 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1361
تک‌نسخه
-این اثر در کتاب "سعید صادقی از مجموعه عکاسان جنگ" (ص 61) انتشارات انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس (1395) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 75,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : فتح خرمشهر

امضاء: «سعید صادقی 1/1 1361 و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ عکاسی (دیازک)
179×118 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1361
تک‌نسخه
-این اثر در کتاب "سعید صادقی از مجموعه عکاسان جنگ" (ص 61) انتشارات انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس (1395) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 39 از سعید صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.