106 سعید صادقی (متولد 1332) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید صادقی (متولد 1332)
نام اثر : کربلای 5

امضاء: «سعید صادقی 1/1 اسفند 1365، پرینت: 1396و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
200×133 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1365
تک نسخه
-این اثر در کتاب "سعید صادقی از مجموعه عکاسان جنگ" (ص 183) انتشارات انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس (1395) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : کربلای 5

امضاء: «سعید صادقی 1/1 اسفند 1365، پرینت: 1396و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
200×133 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1365
تک نسخه
-این اثر در کتاب "سعید صادقی از مجموعه عکاسان جنگ" (ص 183) انتشارات انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس (1395) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 106 از سعید صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.