49 سعید صادقی (متولد 1332) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید صادقی (متولد 1332)
نام اثر : داستان 63

چاپ روی بوم
200×133 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1363
تک نسخه


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : داستان 63

چاپ روی بوم
200×133 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1363
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 49 از سعید صادقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.